ysb体育官网

ysb体育官网 > 黉舍概略 > 历任带领
黉舍概略
历任带领
校长
尹凤翔(准备处主任) 1960.01 -- 1961.01
李   晨 1961.01 -- 1964.08
朱兆雪 1964.08 -- 1965.05
徐   伟 1980.05 -- 1983.06
樊恭烋 1983.06 -- 1986.10
王   浒 1986.10 -- 1992.05
蔡少甫 1992.05 -- 1996.09
左铁镛 1996.09 -- 2004.06
范伯元 2004.06 -- 2010.05
郭广生 2010.05 -- 2015.04
柳贡慧 2015.06 -- 2020.12
聂祚仁 2021.01 -- 现 在     
党委布告
李   晨 1961.01 -- 1964.08
宋   硕 1964.08 -- 1969.10
秦   川 1973.10 -- 1978.01
张青季 1978.01 -- 1980.08
徐   伟 1980.08 -- 1985.01
郭德远 1985.01 -- 1988.12
周宣诚 1988.12 -- 1996.10
蔡少甫 1996.10 -- 1998.07
孙崇正 1998.07 -- 2007.09
王遵法 2007.09 -- 2013.04
郑吉春 2013.04 -- 2017.04
谢   辉 2017.04 -- 现 在     

校址:北京市向阳区平乐土100号

邮编:100124

/ / /

版权一切 © 北京产业大学 京公网安备:6    COPYRIGHT © BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Site designed by BODA